Praktične izkušnje

• Sodelovanje pri realnih projektih  • Priložnosti za timsko delo